Workshops, trainingen en lezingen

Sinds een aantal jaren bied ik workshops, trainingen en lezingen aan over diverse onderwerpen. Hieronder staat een korte omschrijving van het aanbod en voor welke doelgroepen het geschikt is.

Voor iedere workshop, training of lezing geldt dat het kostenloos is. Het is voor mij essentieel dat kennisoverdracht wederzijds en op no- of low-budget basis is, dus voor iedereen bereikbaar. Een bijdrage in de reiskosten is wel altijd welkom. De voertalen kunnen Nederlands, Engels of Frans zijn. Voor de planning is het handig om minimaal twee weken voor de datum contact op te nemen, dat kan via dhjana(at)xs4all.nl.

 

DUURZAAM ACTIVISME

Burn-outs en PTS komen helaas binnen de activistenbeweging ook voor. Duurzaam activisme streeft door een combinatie van workshops, trainingen en begeleiding naar een vorm van activisme die gezond, duurzaam en in evenwicht is. De barricades op… maar dan wel met een lange adem.

 

Support & Recovery

Ondersteuning voor (beginnende en doorgewinterde) activisten na lastige ervaringen met (politie)geweld of repressie.

Het S&R team kan in principe binnen 24 uur worden ingezet. Na een eerste respons is er ook de mogelijkheid voor een follow-up, die zich uitstrekt zolang dat nodig is.

Neem contact op met dhjana(at)xs4all.nl

 

Mentale weerstand tijdens acties

Doel van de training is het middels inzicht en technieken verhogen van de mentale weerstand tegen stress tijdens acties, zoals tijdens blokkades, arrestatie, verhoor en bewaring op het bureau.

Doelgroep: activisten. Duur: 2,5 uur.

 

Verhoortraining

In deze praktische workshop gaan we in op de situatie als je bij een actie of demonstratie gearresteerd wordt. Je leert en traint over de volgende onderwerpen: Wat moet je van tevoren al doen? Wat zijn je rechten en mogelijkheden als je gearresteerd wordt? Hoe zorg je er voor dat jijzelf en anderen zo min mogelijk in de problemen komen? Wat zijn de verschillende verhoortechnieken en hoe kan je daar het beste op reageren? Nazorg en vervolg: wat is belangrijk?

Doelgroep: activisten. Duur: 2,5 uur.

Neem voor deze workshop minimaal drie weken van tevoren contact op!

 

Duurzaam activisme op groepsniveau/persoonlijk niveau

Twee actieve trainingen waarin we kijken naar basisprincipes voor duurzaam activisme, op groepsniveau (samenwerkingsverband of affinity group) of op persoonlijk niveau.

Doelgroep: activisten. Duur: 2,5 uur.

 

Burn-out factoren

Een workshop om burn-out factoren op persoonlijk en groepsniveau te onderzoeken en te kijken hoe daar op concrete wijze veranderingen in kunnen worden aangebracht.

Doelgroep: activisten. Duur: 1,5 uur.

 

Introductie mindfulness

Deze trainingsdag is een introductie op mindfulness, aangepast op sociaal actieve groepen. Er zijn verschillende oefeningen, uitleg, tips voor literatuur.

Doelgroep: activisten. De lunch is potluck, dus aan alle deelnemers wordt gevraagd om iets lekkers te eten of te drinken mee te nemen. Duur: een dag.

 

WORKSHOPS VOOR VLUCHTELINGEN EN ONDERSTEUNERS

 

Nederlands als tweede taal, bijles

Bijles voor migranten die geen of weinig Nederlands spreken.

Doelgroep: migranten. De bijles is ook geschikt voor analfabete migranten, maar dan alleen op individuele basis. Duur: anderhalf uur, serie van 10 bijeenkomsten.

 

ID-controle, arrestatie en verhoor

In deze workshop gaan we aan de slag met het volgende: Hoe voorkom je een ID-controle? Hoe te handelen bij arrestatie? Wat zijn je rechten als je gearresteerd bent? De workshop is heel praktisch. Er is niet alleen informatie, maar we trainen ook de verschillende situaties: wat kan je als vluchteling doen? En wat kan je als ondersteuner doen?

Doelgroep: migranten, migrantenondersteundende organisaties en individuele ondersteuners. Duur: 2 uur.

 

Detentieverzet

In deze workshop leer je over je rechten en je mogelijkheden in vreemdelingendetentie: wat kan je zelf doen als vluchteling en hoe kan je als ondersteuner het beste helpen?

Doelgroep: migranten, migrantenondersteunende organisaties en individuele ondersteuners. Duur: 2 uur.

 

Deportatieverzet

We geven info en trainen op de verschillende mogelijkheden om een dreigende deportatie tegen te kunnen houden.

Doelgroep: migranten, migrantenondersteunende organisaties en individuele ondersteuners. Duur: 2 uur.

 

Info-avond asielbeleid

Deze info-middag of -avond is bedoeld voor groepen mensen die een globaal beeld hebben van asielbeleid in Nederland en er meer over willen weten, bijvoorbeeld omdat ze in contact zijn gekomen met vluchtelingen. Aan de hand van een powerpointpresentatie doorlopen we de verschillende stappen in de route van een vluchteling: van de vlucht uit het land van herkomst tot aan gedwongen uitzetting. Zowel het beleidskader als de persoonlijke ervaringen komen naar voren en aan het einde is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Doelgroep: groepen, organisaties, kerk- en buurtgemeenschappen, basis- en middelbare scholen. Duur: 2,5 uur.

 

WORKSHOPS VOOR IEDEREEN

 

Shift bijeenkomsten

Praktische interactieve tips voor zelfvoorziening op het gebied van voedsel, energie, up- en recycling, geneeskunde/zelfzorg en huishouden.

Doelgroep: iedereen. Aan iedere deelnemer wordt gevraagd om een item voor te bereiden. Duur: afhankelijk van de groepsgrootte, bij voorkeur een serie bijeenkomsten.

 

Gastles Protestgedichten schrijven

Gastles voor groep 7 en 8 van de basisschool, waarin de leerlingen kennis maken met ‘critical poetry’ (protestgedichten) en aan de hand van een stap-voor-stap aanpak hun eigen protestgedicht schrijven.

(zie voor protestgedichten van groep 7 en 8 van de Franciscusschool in Ede hier)

 

Bijles mainstream basis- en middelbaar onderwijs

Bijles in alle vakken van basis- en middelbaar onderwijs (NL), behalve de vakken economie, scheikunde en Duits.

Doelgroep: basis- en middelbare scholieren. Ruime ervaring met (zeer) moeilijk lerenden. Duur: al naar gelang de behoefte.

 

Mindful zwangerschapsbegeleiding

Zwangerschapsbegeleiding en voorbereiding op bevalling en kraamtijd, gebaseerd op mindfulness, eigen kracht, informed consent. Theorie, onderzoek en praktische oefeningen

Doelgroep: aanstaande moeders/ouders. De begeleiding is ook geschikt voor migrantenmoeders die weinig Nederlands spreken en voor tienermoeders. Duur: 2 uur, serie van 10 bijeenkomsten.

 

Creatief stemgebruik

In deze workshop gaan we gezamenlijk onderzoeken, uitproberen en spelen met de mogelijkheden van onze stem. Het is niet nodig om ‘goed te kunnen zingen’!

Doelgroep: iedereen. Duur: 2 uur.

 

Introductie mindfulness

Deze trainingsdag is een introductie op mindfulness. Er zijn verschillende oefeningen, uitleg, tips voor literatuur.

Doelgroep: iedereen. De lunch is potluck, dus aan alle deelnemers wordt gevraagd om iets lekkers te eten of te drinken mee te nemen. Duur: een dag.

 

LEZINGEN

 

Maar laten we het vooral geen fascisme noemen

In deze lezing staan twee vragen centraal: Is er in de huidige Nederlandse samenleving sprake van (rijzend) fascisme of wordt de term te pas en te onpas gebruikt? Als er sprake is van fascisme, is het dan niet contra-productief om die term te gebruiken bij verzet daartegen? Om gezamenlijk een antwoord te kunnen vinden op deze vragen, moeten we eerst helder hebben wat fascisme precies is. In het eerste gedeelte van de workshop kijken we naar de definitie van fascisme, aan de hand van kenmerken van fascistische regimes in de geschiedenis. Lawrence Britt deed onderzoek naar de regimes van Hitler, Mussolini, Franco, Suharto en een aantal Zuid-Amerikaanse dictators en vond veertien gemeenschappelijke kenmerken. Kunnen we deze kenmerken vertalen naar de huidige samenleving? In het tweede gedeelte van de workshop gaan we met elkaar in debat om een antwoord te vinden op de centrale vragen en op die manier ook helder te krijgen hoe we verzet hiertegen kunnen vormgeven.

Doelgroep: iedereen. Duur: 2 uur.

 

WordPress theme: Kippis 1.15