Wie zijn wij om anderen welkom te heten?

Overgenomen van Krapuul, die het weer had overgenomen dewereldmorgen.be. Tekst is van Thomas Decreus. De manier waarop er doorgaans over migratie gesproken wordt, breekt niet met de mechanismen die leiden tot de ontmenselijking van migranten. Het hedendaagse dominante vertoog over migratie, zoals je het terugvindt in de kranten, op sociale … Continue reading

WordPress theme: Kippis 1.15