Wat ieder sloopbedrijf zou moeten weten

Onze kameraad die NN is gebleven na zijn arrestatie in Den Haag is vrijgelaten. Mooi. Dat was dan het goede nieuws van vandaag.

Waarom kom ik dan toch briesend de rechtszaal weer uitgelopen? Omdat de uitspraak van vandaag voor de zoveelste keer laat zien hoe iedere ‘autoriteit’ binnen dit systeem tot op het bot verrot is. Of het nu gaat om politici, agenten of rechters: zodra ze hun mond open doen, verspreiden ze de walmende stank van zelfvoldaan machtsmisbruik en kleffe vriendjespolitiek.

 

‘NN 1907’ werd veroordeeld tot elf dagen hechtenis, precies de tijd die hij in voorarrest heeft gezeten. Niet omdat hij vóór de staandehouding verdacht werd van strafbare feiten. Nee, vanaf de staandehouding creëerde de politie de grond voor strafbare feiten zèlf, eerst door zonder ‘redelijk vermoeden van een strafbaar feit’ de kameraad te vorderen om zich te identificeren, daarna door vingerafdrukken te willen nemen terwijl de grond voor arrestatie een overtreding was en geen misdrijf. Vrij vertaald: je hoeft de wet niet meer te overtreden om vast te worden gezet. Als de politie geen poot heeft om op te staan, dan bedenken ze er zelf wel één.

 

Dat de rechter hierin meegaat, is behalve belachelijk ook uitermate zorgwekkend. Er is een wet die ervoor zou moeten zorgen dat de politie niet volkomen willekeurig, wanneer zij daar zin in hebben, de identiteit van iemand kan vorderen – er zou minstens een vermoeden van een strafbaar feit moeten zijn. Er is een wet dat vingerafdrukken alleen worden afgenomen als het een misdrijf betreft en niet voor iedere overtreding. Er is een wet die ons het recht geeft om niet mee te werken aan onze eigen veroordeling. Dit alles werd vanmiddag achteloos van de tafel en in de prullenbak geveegd door deze rechter. En geloof me, dat is niet alleen voor vanmiddag. Het geeft carte blanche aan de politie en dat zullen ze tot op de laatste druppel uitmelken. En daar blijft het niet bij: vanmiddag was slechts één van de stappen naar een historisch ongekende macht van de staat om maar in de vingers te hoeven knippen om vrijelijk over jou en al jouw gegevens te kunnen beschikken.

 

Als we de rechter moeten geloven, dan was zijn voornaamste argument dat ‘het kenbaar maken van de identiteit cruciaal is voor de rechtsgang, zodat men ter verantwoording geroepen kan worden’. Oh, is dat zo? Kan die rechter mij dan uitleggen waarom een rechter van diezelfde rechtbank de agenten die terecht staan voor de moord op Mitch Henriquez hun anonimiteit mochten behouden? En als die rechter dan toch bezig is, dan zou ik graag ook helder uitgelegd willen krijgen waarom Rotterdamse agenten die zich schuldig maken aan geweld niet herkenbaar met hun smoel in een smoelenboek mogen. Of waarom Maastrichtse agenten omstanders dwingen om beeldmateriaal te verwijderen waarop staat hoe ze net een Macedonische vluchteling om zeep hebben geholpen.

 

Geen rechter zal me dit uit kunnen leggen. Het valt namelijk niet uit te leggen zonder toe te geven dat er met twee maten gemeten wordt, zonder te erkennen dat de politie boven de wet staat en daarin door het juridische apparaat gesteund en beschermd wordt.

Net zoals geen enkele rechter zonder hypocrisie zou kunnen uitleggen waarom iemand elf dagen opgesloten kan worden voor iets onbenulligs als dit, maar dat agenten die burgers vermoorden hun baan gewoon mogen houden en dat frauderende en corrupte politici gewoon doorgeschoven worden naar het volgende lucratieve baantje.

 

De fundamenten van alles wat een democratische samenleving zou moeten zijn worden onder onze ogen afgebroken.

Zij die recht zouden moeten spreken, spreken geen recht meer, maar stellen zich volkomen in dienst van hen die een gewelds- of machtsmonopolie hebben.

Zij die wetten zouden moeten maken, maken geen wetten meer, maar buigen de wetten om naar gedrochten die slechts hun eigen dominantie en financieel gewin in stand houden.

Zij die wetten zouden moeten handhaven, maken zichzelf op grote schaal schuldig aan criminele feiten, maar lopen ongestraft.

En maak je geen illusies: door te stemmen kan je daar geen enkele invloed op uitoefenen. Het enige wat je daarmee bereikt is dat je jezelf voor de gek houdt.

 

Ieder weldenkend mens weet wat er gebeurt als je de fundamenten van een gebouw sloopt. Misschien dat de eerste scheuren nog onopgemerkt blijven, misschien dat je een een heel eind komt door structureel de scheefzakkende muren te negeren. Maar vroeg of laat zal het hele gebouw met donderend geraas instorten.

Rest mij slechts te hopen dat, als dat moment dan daar is, diegenen die zo nodig die fundamenten wilden slopen, zelf verstikt en verpletterd onder het puin liggen.

WordPress theme: Kippis 1.15