Vluchtelingen op universiteiten en hogescholen

Oproep voor het ondertekenen van een petitie:

 

Oproep aan universiteiten en hogescholen
Geef vluchtelingen de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en uitzicht op een zinvol verblijf  

Met deze petitie dringen ondergetekenden aan op een snelle uitbreiding van de mogelijkheden voor vluchtelingen om als student of gastonderzoeker hun academische carrière voort te zetten. Wij roepen medewerkers bij universiteiten en hogescholen en studenten op om dit initiatief te steunen en bij te dragen aan initiatieven om vluchtelingen te integreren in de academische gemeenschap. Wij vragen de besturen van hogescholen en universiteiten, en de KNAW om met spoed beleid te ontwikkelen, bureaucratische obstakels uit de weg te ruimen, geld en faciliteiten beschikbaar te stellen en initiatieven vanuit personeel en studenten te ondersteunen. Organisaties als de VSNU en NWO wordt ook gevraagd hun medewerking te verlenen en te helpen coördineren. Van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen verwachten wij materiële en politieke steun.  

De afgelopen maanden en weken hebben wij met ontsteltenis kennis genomen van het onvermogen van de Europese regeringen en de Europese Unie om adequaat en eensgezind te reageren op de toestroom van vluchtelingen en de groeiende humanitaire ramp. Gelukkig zijn burgers in het ontstane vacuüm gesprongen en zijn er in de afgelopen dagen tal van particuliere en collectieve initiatieven ontstaan.

Het aantal vluchtelingen in Europese landen en dus ook in Nederland zal de komende tijd flink toenemen. We staan voor de taak om in samenspraak met de nieuwkomers tot een goede opvang te komen en een toekomst die meer biedt dan een afgeschut hokje in een hal of tenten en barakken met uitsluitend uitzicht op koeien, varkenstallen of de komende aardappelen- of bietenoogst. Na eerste opvang gaat het om mogelijkheden om ontberingen en rouw te boven te komen en weer een zinvol en menswaardig bestaan op te bouwen. Dat zal niet makkelijk zijn, maar met de creativiteit en inzet van velen en flinke medewerking en steun van bestuurders en leidinggevenden kan veel worden bereikt, vooral als alle mensen van goede wil in hun eigen omgeving nagaan wat gedaan kan worden.

Opties bij het hoger onderwijs en in het wetenschappelijk onderzoek:

  • extra ruimte voor de opvang van studenten met vluchtelingenstatus opdat zij opleidingen kunnen voortzetten of beginnen (mmv het UAF)
  • plaatsen creëren voor gastonderzoekers bij alle faculteiten en onderzoeksinstituten, inclusief bijpassende faciliteiten
  • onderling en gezamenlijk met andere (onderwijs)instellingen passend onderwijs en cursussen aanbieden
  • definiëren van onderzoeksprojecten waarin de problemen, ervaringen, deskundigheid en competenties van vluchtelingen positief worden ingezet en benut, bijvoorbeeld (1) op het gebied van vluchtelingenbeleid en vluchtelingenopvang; (2) op het terrein van conflict transformation, peacebuilding and development; (3) kennis van de landen en regio’s van herkomst
  • het organiseren van lezingen, onderwijs en andere activiteiten ter ondersteuning van de integratie van vluchtelingen in Nederland en Europa
  • het organiseren van lezingen, onderwijs en andere activiteiten over de regio’s van herkomst (voor en met vluchtelingen èn Nederlanders)

Nadrukkelijk willen wij stellen dat dit initiatief niet een elitaire poging is om vooral hoger opgeleiden te helpen. Alle vluchtelingen moet perspectief worden geboden in aansluiting bij hun ambities en mogelijkheden. Dat kan als aan de Nederlandse kant iedereen ook in eigen kring op zoek gaat naar opties en goede ideeën. Wij roepen onze collega’s, studenten en bestuurders op dat aan onze instellingen te doen en hopen dat in andere sectoren hetzelfde gebeurt.      

 

De petitie ondertekenen (petition in English as well) kan hier.

WordPress theme: Kippis 1.15