Bouwbedrijf De Vries en Verburg op een bijeenkomst over duurzaam ondernemen

Bij een bijeenkomst voor MKB’ers over ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ op dinsdag 15 september in Schoonhoven, zal Bas Stuij van bouwbedrijf De Vries en Verburg één van de sprekers zijn. Bouwbedrijf De Vries en Verburg pretendeert een voorbeeldfunctie te vervullen op het gebied van duurzaam ondernemen, maar schroomt intussen niet om binnenkort de nieuwe gezinsgevangenis bij Kamp Zeist te gaan bouwen – de zogenaamde ‘gesloten gezinsvoorziening’ die als doel heeft vluchtelingengezinnen op te sluiten en te deporteren.

Onderstaand de protestmail naar Mirella Sterrenburg, organisator van de bijeenkomst.

Geachte mevrouw Sterrenburg,

 

Via verschillende kanalen heb ik vernomen dat Bas Stuij van bouwbedrijf De Vries en Verburg één van de sprekers is op de door u georganiseerde bijeenkomst over maatschappelijk verantwoord ondernemen op 15 september a.s. in Schoonhoven.

 

Hoewel bouwbedrijf De Vries en Verburg – kennelijk met succes – pretendeert kartrekker te zijn op het gebied van duurzaam ondernemen, lijkt me dit toch bijzonder ongepast, gezien het feit dat ditzelfde bouwbedrijf de taak op zich heeft genomen om de nieuwe gezinsgevangenis bij Kamp Zeist te gaan bouwen.

 

Deze gevangenis voor vluchtelingengezinnen – in overheidsjargon eufemistisch een ‘gesloten gezinsvoorziening’ genaamd – heeft als doel het opsluiten van gezinnen teneinde ze van daaruit te deporteren naar de verschillende landen van herkomst.

 

Als actief lid van de werkgroep Deportatieverzet heb ik veelvuldig contact gehad met opgesloten en gedeporteerde gezinnen en heb ik van dichtbij meegemaakt welk een verwoestende impact opsluiting en uitzetting heeft op zowel de ouders als de – soms nog hele jonge – kinderen. Twee voorbeelden daarvan vind u hier:

In 2013 maakte journalist Sinan Can van de VARA de serie ‘Uitgezet’, waaruit duidelijk blijkt dat de Rechten van het Kind op grote schaal geschonden worden door het uitzettingsbeleid. De afleveringen van deze serie zijn hier terug te kijken: http://www.npo.nl/uitgezet/26-06-2013/VARA_101324564

 

Meewerken aan opsluiting en deportatie van vluchtelingengezinnen – en al helemaal het geld verdienen daaraan – kan mijns inziens niet gerijmd worden met de doelstellingen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en het lijkt dan ook een bittere farce dat juist bouwbedrijf De Vries en Verburg een spreker levert voor de door u georganiseerde bijeenkomst.

 

Ik hoop dat u, in het licht van deze informatie, de uitnodiging aan bouwbedrijf De Vries en Verburg laat vervallen en dat u besluit om in plaats van meneer Bas Stuij een vervangend spreker te zoeken, van een bedrijf dat duurzaam ondernemerschap niet slechts als holle retoriek gebruikt.

Met vriendelijke groet,

Dhjana Samshuijzen

 

Steun de campagne tegen gezinsgevangenis Kamp Zeist: http://aagu.nl/

Facebook Sloop Kamp Zeist en twitter

Donderdag 17 september: lawaaidemonstratie bij bouwbedrijf De Vries en Verburg

WordPress theme: Kippis 1.15