Open brief naar de T.J. Platenkamp, KLM

KLM Royal Dutch Airlines

t.a.v. Dhr. T.J. Platenkamp,

Security Services

Postbus 7700

1117 ZL Schiphol

 

Betreft: deportatie Afghaanse gezinnen en de rol van de KLM hierbij.

 

Geachte meneer Platenkamp,

 

Vorige week dinsdag 19 maart j.l. is het gezin Waseh Hejazi uitgezet naar Kabul.

Dit gezin is van Afghaanse oorsprong. Zij hebben twee kinderen, een jongetje genaamd Sajat van 9 jaar oud en een meisje genaamd Zoha van drie jaar oud.

Zij werden op Schiphol aan boord gebracht. We spraken beide ouders telefonisch na aankomst in Afghanistan en zij vertelden dat zij aan boord waren gebracht van een KLM toeristenvlucht en via Dubai vlogen. De enige KLM vlucht naar Dubai op die bewuste dag heeft het vluchtnummer KL 0427 en had als ingeplande vertrektijd 14:30u.

Ik wil bij deze graag benadrukken dat de ouders en kinderen tegen hun vrije wil naar Afghanistan werden getransporteerd. De ouders hebben verslag gedaan van de deportatie:

Vader en moeder werden geboeid, de vader kreeg tape op zijn mond. Terwijl ze naar het vliegtuig werden gebracht, moesten Zoha en Sajat verschrikkelijk huilen. Hier zijn de andere passagiers getuige van geweest.

Eenmaal in het vliegtuig, onder escorte van bewakers, werden de ouders achterin het vliegtuig geplaatst, afgeschermd door een gordijn. De kinderen werden bij de ouders weggehaald. De moeder van Zoha en Sajat raakte in paniek en begon te schreeuwen “Waar zijn mijn kinderen? Ik wil mijn kinderen terug!”. Toen kwam er een KLM stewardess naar de ouders toe en zei: “Als u ophoudt met schreeuwen en kalm meewerkt, dan brengen we straks de kinderen weer bij u terug.”

 

Op 25 maart j.l. hebben wij weer telefonisch contact gehad met het gezin Hejazi. Ter kennisgeving: zij zitten ondergedoken in een huis ergens in de provincie Kandahar. Door de acute dreiging van geweld jegens terugkerende vluchtelingen die in Westerse landen hebben verbleven, is het voor hen niet mogelijk om naar buiten te gaan en levensmiddelen te kopen. De kinderen beginnen honger te krijgen.

 

Ik zie graag uw reactie op bovenstaand verslag, met name waar het gaat om de uitspraak van de stewardess.

Ook zie ik graag uw reactie tegemoet op de volgende vragen:

  • Bent u zich bewust van de situatie in Afghanistan (zie bijvoorbeeld het Algemeen Ambtsbericht Afghanistan van juli 2012) en van de consequenties die deze situatie kan hebben op personen die tegen hun vrije wil worden uitgezet naar dit land?
  • Hoe verhoudt zich dat bewustzijn ten opzichte van de rol van de KLM als vervoerder van personen die worden uitgezet naar Afghanistan?
  • Bent u zich bewust van het feit dat de het vluchtpersoneel op het moment voor het vertrek bij machte is een einde te maken aan de uitzetting, bijvoorbeeld door het vermoeden uit te spreken dat de persoon zich zal verzetten tijdens de vlucht en de veiligheid derhalve niet gegarandeerd kan worden?
  • Kunt u mij vertellen waarom het vluchtpersoneel niet wordt geïnstrueerd om als hierboven beschreven te handelen als er sprake is van een reis tegen iemands vrije wil?
  • En tot slot een taalkundige vraag: associeert u het woord ‘deportatie’ met een goederentrein of met een vliegtuig?

 

 

Kopieën van deze brief zullen onder andere op indymedia.nl, no-border.nl en dhjana.nl gepubliceerd worden.

 

In afwachting van uw antwoord,

met vriendelijke groet,

 

[Dhjana]

 

CC:

Peter Hartman, Camiel Eurlings, Erik Varwijk, Pieter Elbers, Erik Swelheim

************************************************

Zelf ook zo’n mail sturen? Goed plan, vooral doen, hoe meer hoe beter!!!

Mails kunnen gestuurd worden naar:

mediarelations@klm.com
WordPress theme: Kippis 1.15